Yazılar
Mart 22, 2022

İMAR KİRLİLİĞİ SUÇUNUN ANAYASAYA AYKIRILIĞINA DAİR BİR TARTIŞMA

Giriş   Toplumda bilinen karşılığıyla “imar kirliliği” suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” kısmı içinde “Çevreye Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır.   Türk Ceza Kanunu’nun 184. Maddesi “İmar kirliliğine…